Činnost

Denní rehabilitační stacionář Třebíč

www.stacionar-trebic.cz

 

Zde navštěvujeme klienty na oddělení "Medvědi". Návštěvy probíhají v tříměsíčních intervalech a to jednou týdně. Canisterapie je zde volitelnou činností pro klienty.

Probíhá formou skupinové terapie.

 

Fotogalerie 2008 - 2009 s DAGEM

Fotogalerie 2007 - 2008  s PUSSY