Činnost

Domov pro seniory U Kostelíčka Pardubice

 

www.helphomepardubice.cz

 

Do domova pro seniory docházíme jednou týdně (v letním období 2x týdně, druhá je vycházka ven) za klienty s duševními poruchami. Jedná se o věkovou skupinu od 40 - 80 let. Diagnostikované jsou u nich převážně choroby: schizofrenie, deprese, neurotické poruchy, downův syndrom, různé stupně demence a němí pacienti. Klienty navštěvujeme ve společenské místnosti nebo chodíme ven. Provádíme běžné činnosti - krmení, vodění, hlazení a česání, ovládání povely a také si klienti se psem rádi povídají.

 

Fotogalerie