O nás

Informace

Název občanského sdružení: Sirius Třebíč

Sídlo občanského sdružení: Pod školou 555, 250 65 Líbeznice

Číslo účtu vedeného u Komerční banky : 107-8852420247/0100

IČO: 26987937

Registrace provedena dne: 7. 2. 2005
pod č.j. VS/1-1/59899/05-R

Právní postavení: sdružení je dobrovolnou a nezávislou organizací, která má celostátní působnost a je právnickou osobou

 

Účel a poslání:

  • přispívat za pomoci psů k léčbě dětí i dospělých v různých oblastech
  • navstěvovat s canisterapeutickými psy ústavy, léčebny, nemocnice, školy, školky, domovy dětí a důchodců, rodiny s handicapovanými dětmi i dospělými a staré osamělé lidi
  • rozvíjet a zvyšovat úrovně canisterapie
  • podávat informace novým zájemcům
  • pořádat přednášky a zkoušky psovodů a psů pro canisterapeutickou činnost
  • účastnit se na akcích pro zdravé i handicapované občany
  • representovat společenské zájmy a potřeby svých členů u veřejnosti
  • pracovat s  dětmi, mládeží, dospělými či seniory

·       přednášková činnost, besedy

·         pořádání jednorázových či dlouhodobých akcí a aktivit

 

Poplatky:

Členství: Kč 200,-- / rok

CT zkouška psa:  Kč 500,--

Opakovaná CT  zkouška psa pro člena sdružení: zdarma

Opakovaná CT zkouška psa pro nečlena: Kč 500,--